به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا محبوب فر کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار، با اشاره به صید ترال اظهار کرد: صید ترال به علت ماهیت افراطی علیه محیط زیست و اکوسیستم آبی تبدیل به یک بحران زیست محیطی برای کشور ایران شده و اشتغال صیاد‌های محلی سنتی را با دشواری رو به رو ساخته است.

اخبار اجتماعی - او در ادامه بیان کرد: صید ترال در سراسر جهان غیرقانونی بوده و برای این شیوه صیادی به علت آنکه کف دریا را با آسیب جدی مواجه می‌کند و بسیاری از آبزیانی که در این فرآیند صید می‌شوند دور ریز می‌شوند مرجان‌ها، جلبک‌ها، تخم آبزیان و بسیاری از گونه‌های دیگر ریشه کن شده و بر این اساس این شیوه صید مورد نقد جدی است و هیچ مجوزی برای آن صادر نمی‌شود.

کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار گفت: کشتی‌های خارجی همچنان در مناطقی از خلیج فارس و دریای عمان و در حریم قانونی کیش و قشم و چابهار به صید غیرقانونی ترال مشغول هستند. اکنون شرایط در منطقه به گونه‌ای است که صیادان محلی منبع یا درآمد خود را از دست داده اند یا اجازه صیادی در اعماق دریا را نداشته و بسیاری از صیادان دست از کار کشیده و بیکار شده اند.

او با اشاره بر اینکه صید ترال در سال‌های اخیر از آسیب‌های جدی خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود، بیان کرد: صید ترال از جمله روش‌های صیادی منسوخ شده و غیرقانونی در دنیا محسوب می‌شود.

محبوب فر افزود: اگرچه صید ترال در کشور ایران جرم انگاری شده و اینگونه اعمال بار‌ها در دستور کار مسئولین محیط زیست و قضایی کشور قرار گرفته است، اما کشتی‌های چینی و هندی همچنان در حال صیادی  به روش ترال هستند.

محبوب فر تصریح کرد: اکنون شناور‌های صیادی در حال تردد و مستقر در آب‌های ایران زیستگاه مرجان‌ها در آب‌های بندرلنگه را تخریب کرده اند و زیستگاه دریایی کشور با کاهش جمعیت ماهی تن و فانوس ماهی‌ها به دلیل صید کشتی‌های چینی و هندی مواجه شده است.

این کارشناس با بیان اینکه متولی صید در آب‌های ایران و مرجع مجوز‌های صادره در این خصوص سازمان شیلات ایران است افزود: این سازمان از طریق یگان حفاظتی خود وظیفه دارد تا محدودیت‌های زمانی و مکانی صید را کنترل کند.