به گزارش افکارنیوز،

یک کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: موضوع روابط کار و نیز قرارداد کار پرسنل از اولین اولویت‌های هر کسب و کار است.

اخبار اجتماعی-وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی، اظهار کرد:  یک تصور اشتباه از سوی کارفرمایان باعث شده است که نسبت به قرارداد پرسنل خود بی توجه باشند و در نهایت با جرایم و خسارات رو به رو شوند.

او گفت: موضوع روابط کار و نیز قرارداد کار پرسنل از اولین اولویت‌های هر کسب و کار است و ضروری است.

حاجی زاده با بیان اینکه اکثر کارفرمایان تصورشان این است که اگر با پرسنل خودشان قرار داد کار کتبی نداشته باشند به نفعشان است، افزود: هر زمانی که بخواهند می‌توانند پرسنل را اخراج کنند و پرسنل هم مشمول قانون کار نمی‌شوند.

این کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی ادامه داد: در صورتی که این تصور کاملا اشتباه بوده و ضرر اصلی را کارفرما می‌کند.

او با بیان اینکه پرسنلی که فاقد قرارداد کتبی هستند، با توجه به تصریح ماده ۷ قانون کار قرارداد آن‌ها شفاهی محسوب شده و مشمول قانون کار هستند، ادامه داد: تمامی حقوق، مزایا و بیمه نیز به آن‌ها تعلق خواهد گرفت و از همه مهم‌تر اینکه اینگونه پرسنل نیروی دایم محسوب می‌شوند و کارفرما حق اخراج آن‌ها را نخواهد داشت.

حاجی زاده گفت: ایراد بزرگ در اینکه قرارداد کار کتبی وجود نداشته باشد این است که در زمان عدم انجام تعهدات از سوی هر یک از طرفین و بروز خسارت اثبات اینکه طرف مقابل تعهدی را داشته و به دلیل عدم انجام آن خسارت وارد شده است کار بسیار سختی است.

او تصریح کرد: به همین دلیل چک و سفته ضمانت کارگران قابلیت اجرا و وصول را نخواهد داشت.