به گزارش افکارنیوز،

کودکی از طبقه پنجم یک ساختمان در کشور چین سقوط کرد.