به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مركزي خبر، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با تأمین اعتبارات مورد نیاز، مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با تأمین اجتماعی پرداخت شد و بر اساس جدول زمان بندی مطالبات همه داروخانه ها به روز شده است.

دکتر ادیب نیا افزود: هفته گذشته مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای مطالبات مراکز طرف قرارداد در استانها برای پرداخت ابلاغ شد.

وی کل بدهی های سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و بهداشتی را حدود یک هزار و یکصد میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با تصویب هیأت وزیران، بانک مرکزی و بانک های عامل، مبلغ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می دهند و یکصد میلیارد تومان هم شرکت های شستا به این سازمان پرداخت می کند که در مجموع همه بدهی های سازمان تأمین اجتماعی تسویه خواهد شد.