به گزارش افکارنیوز،
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در اراضی ملی و حوزه طبیعی اظهار کرد :مجموعاً ۱۸ هزار پرونده در دادگاه تشکیل شده است و ۷۸۶۱ فقره پرونده مربوط به تصرفات ملی و منابع طبیعی و در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری ۱۹۸۸ فقره پرونده به دادسرا وارد شده است.

اخبار اجتماعیدادستان کل کشور ادامه داد: بیشترین تعداد پرونده‌های موجود در دادگاه مربوط به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی با ۹۲۷۸ فقره پرونده و بیشترین تعداد متهمین مربوط به حوزه تصرفات اراضی ملی با ۹۹۶۱ نفر است.

منتظری با اشاره به میزان اراضی اعاده شده گفت: در حوزه تصرفات ملی اراضی و تغییرات کاربری غیرمجاز در مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار و میزان آزاد سازی سواحل ۳۹ هزار و ۱۷۰ هکتار بوده است.

وی با اشاره به اماکن پلمب شده بیان کرد: ۸۵۱ مورد پلمب شدند و ۱۲ هزار و ۳۴ فقره قلع و قمع شدند.

دادستان کل کشور ادامه داد: در خصوص اقدامات پیشگیرانه باید بگویم ۹۲۴ جلسه تشکیل شده است، معاونت ویژه رسیدگی در امور حقوق عامه به ویژه در امور مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها و سواحل انجام شده است، تخریب ساختمان‌های ساخته شده در بستر رودخانه‌ها، تاکید بر پیگیری اجرای احکام از سوی اداره منابع طبیعی، ایجاد گشت‌های مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال با کم کاری کلیه متولیان از جمله این کار‌ها بوده است.

منتظری گفت: افزایش همکاری مراجع انتظامی و ضابطین خاص جهت جلوگیری از تخریب اراضی ملی از جمله این اقدامات دیگر بوده است.