به گزارش افکارنیوز،

الگوی ارزیابی مؤسسه‌های اطلاعات علمی در دوازدهمین جلسه شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور منصور غلامی ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای این شورا در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، به تصویب رسید.

اخبار اجتماعی- در ابتدای این جلسه غلامی با تشکر از زحمات زکایی در دوره تصدی ریاست مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، برای منتظر در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

پس از آن موضوع ارزیابی «مؤسسه‌های خدمات اطلاعاتی» در جلسه طرح و توضیح داده شد؛ مطابق تقسیم بندی‌های جهانی و به ‌ویژه یونسکو، این نوع مؤسسات جزء نهادهای «خدمات علمی و فنی (Scientific & Technical Services-STS-)» محسوب می‌شوند و به همین دلیل لازم است آنها را با نظام حقوقی جدیدی تعریف و با شاخص‌های مناسبی ارزیابی کرد.

در ادامه الگوی طراحی شده بر اساس مطالعات بین‌المللی، تجربه ملی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران مطرح و پس از بحث و بررسی اعضاء به تصویب رسید.

گفتنی است الگوی تصویب شده به معرض نظر بیش از یک‌صد نفر از متخصصان علم دانش‌شناسی و فناوری اطلاعات رسیده و در جلسه‌ای حضوری در پردیس صدرای دانشگاه صنعتی شیراز به بحث و بررسی منتخبی از صاحب‌نظران ملی قرار داده شده است و حاصل آن در این جلسه به تصویب رسید.