افکار

اینجا تهران است این سو کوخ است و آن سو کاخ، برج‌های سر به فلک کشیده آن طرف با خانه‌های فرسوده و گسل گونه این طرف را هیچ ترازوی عدالتی نمی‌تواند مقایسه کند.

کد خبر: 983467