به گزارش افکارنیوز،

محمد علی حسین پور معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران درباره آخرین وضعیت دلفیناریوم برج میلاد تهران اظهار کرد: مجموعه دلفیناریوم برج میلاد از اسفند ماه سال گذشته تعطیل شده و اکنون قرارداد برج میلاد با پیمارنکار دلفیناریوم تمام شده است.

اخبار اجتماعی - او افزود: ماه گذشته جلسه‌ای درباره آخرین وضعیت مجموعه دلفیناریوم برگزار شد و درخواستی به شهرداری تهران برای بازگشایی مجدد دلفیناریوم داده شد.

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران گفت: قرار بود تا دلفین و شیر دریایی باقی مانده در مجموعه دلفیناریوم به دریای سیاه منتقل شوند، اما به دلیل اینکه منتظر پاسخ شهرداری درباره امکان بازگشایی این مجموعه هستیم، انتقال این دو گونه به تأخیر افتاده است.

حسین پور درباره آخرین وضعیت دلفین موجود در دلفیناریوم مطرح کرد: همکاران ما هر هفته در حال پایش این مجموعه هستند، ضمن اینکه به شهرداری اعلام کردیم که به سرعت پاسخ خود را درباره بازگشایی مجدد دلفیناریوم بدهند.

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران گفت: در صورت موافقت با بازگشایی، این مجموعه با همان یک دلفین و شیر دریایی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.