به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس ، روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره های ۲۶۷۰، ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹ در محدوده خیابان های پاسداران، فرخی یزدی و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳ در محدوده بزرگراه رسالت، خیابان های استاد حسن بنا جنوبی، شهید احمدی، کوچه های شهید حیدری ریسه، نجفی به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.

همچنین با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده خیابان های لنگری، ۱۷ شهریور، صنایع، صیاد، لک پور، عرب و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۶۰،۴۴۶۱، ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹ در محدوده بلوار شرقی، خیابان های شهید باهنر، جنت آباد، شاهین جنوبی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره ۵۵۸۱ در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸،۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹ در محدوده خیابان های دامپزشکی، هاشمی، قصرالدشت، کارون حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

براساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه، ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات ملت از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.