به گزارش افکارنیوز،

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران ، با بیان اینکه تهران قطب صنعت، سیاست و اقتصاد ایران است، گفت: شیوع کرونا افزایش یافته و متاسفانه تردد مردم از تهران به سایر نقاط کشور بیشتر شده است.

اخبار اجتماعیعضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بیشترین فوتی های ایران متعلق به تهران است، اظهار کرد: متاسفانه هنوز پیک اول کرونا را رد نکردیم و باید شرایط کرونا جدی گرفته شود.

او با اشاره به مشکلات کسب وکارها در دوران کرونا اظهار کرد: چرخیدن چرخ زندگی مردم ضروریست، ولی این روزها آمادگی روزهای اول برای مقابله با کرونا را شاهد نیستیم.

امانی با بیان اینکه از زمانی که  محدودیت ها برداشته شده ، تعداد مبتلایان هم بیشتر شده است، اظهار کرد: اگر ۹۰ درصد مردم ماسک بزنند، می توان شاهد کنترل بیشتر کرونا بود و اگر این کار رعایت نشود ممکن است فاجعه انسانی رخ دهد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه استفاده مسئولان و مقامات عالی رتبه کشورمان از ماسک ، سبب فرهنگ سازی عمومی برای استفاده بیشتر از ماسک شده گفت: معتقدم محدودیت ها برای جلوگیری از شیوع کرونا باید بیشتر شود.

او افزود: باید ورود و خروج تهران برای دو هفته تعطیل شود و کسب و کار با فاصله اجتماعی بیشتر فعالیت کنند.