به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، فراهانی دیگر نماینده دادستان حاضر در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: برای آقای ک.ز رئیس سابق سازمان خصوصیسازی پرونده رشا و ارتشا تشکیل شده و مفتوح است.

وی همچنین از مفتوح بودن ۱۵۰ پرونده برای متهمان پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: نمی توان به گفته وکلا فرض کرد که تمام این افراد مسلوبالاراده بودهاند.