سیدحمید حریری در گفت وگو با ایسنا، افزود: این دستگاه باید در این استان راهاندازی میشد، اما تاکنون این امر محقق نشده است.

به گفته وی عدم وجود این دستگاه سبب شده است تا بیماران علاوه بر اینکه هزینه‌های درمانی بالایی را بپردازند، هزینه رفت و آمد نیز بر آن افزوده شود.

حریری خاطرنشان کرد: به علت نداشتن بضاعت مالی از هر ۱۰ بیماری که باید پرتو درمانی شود، پنج نفر مراجعه نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مکان مناسبی برای شیمی درمانی بیماران سرطانی در این استان وجود ندارد، تصریح کرد: بیماران سرطانی خراسان‌شمالی در یک کانکس چوبی در محل بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد شیمی‌درمانی می‌شوند.

این مسوول با بیان اینکه نبود مکانی برای استراحت این بیماران یکی دیگر از مشکلات موجود است، توضیح داد: اغلب بیماران مجبور هستند تا زمان رسیدن نوبت شیمی درمانی بر روی چمن بیمارستان منتظر بمانند.