به گزارش افکارنیوز،

علی محمد مختاری رئیس سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری تهران با اشاره به افزایش گرمایش هوا و لزوم خودداری آبیاری گیاهان در ساعات گرم روز گفت: برای اینکه از تبخیر آب در ساعات گرم جلوگیری شود، مصوب کرده ایم که آبیاری درختان در ساعات خنک روز و تنها بین ساعت ۱۸ تا ۶ صبح انجام شود.

اخبار اجتماعیاو افزود: هر سال از اول تیر ماه تا آخر مرداد ماه  به خاطر شدت گرمای هوا آبیاری در ساعات گرم روز ممنوع است.

مختاری در خصوص طرح جایگزینی درختان چنار خیابان ولیعصر با درختان خشکیده گفت: بر این اساس طی یک دوره ۳ ساله بیش از ۳ هزار درخت چنار ۱۰ تا ۱۵ ساله در این خیابان جایگزین شدند.