به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر ، چهارمین متهم زن که در جلسه امروز دادگاه فساد مالی قرار است به اتهام او رسیدگی شود خانم ش.م.آزاد با معرفی کفیل به وجهالکفاله دویست میلیون ریالی است. او متهم است به:

۱ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور.(به شرح سابق‌الذکر)

۲ معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، از طریق تسهیل وقوع بزه، موضوع گشایش‌های صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اقدامات متهم در مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی در کیش، احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش‌کار پیش‌گفته.

گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات، در خصوص خانم ش. م. به شماره‌ی ۱۹۹ / م / ۷۳۰۱۵ مورخ ۸/۹ / ۱۳۹۰ حاکی از آن است که: «خانم ش. م. همسر آقای ک. ن. و مسؤول دفتر شرکت فولاد فام اسپادانا و گروه ملی در کیش بوده و از دی ماه ۱۳۸۹ در شرکت مذکور مشغول به کار شده است. خانم ش. م مدعی است به طور همزمان مسؤول دفتر شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و گروه ملی در کیش بوده است و اظهار می‌دارد همسرم آقای ک. ن. مدیرعامل فرمایشی شرکت اسپادانا بوده است… متهمه ش. م. اظهار می‌دارد مهر شرکت الیت را در کیش ساخته‌ام. وی مدعی است صدور فاکتورهای صوری برای شرکت الیت و اسپادانا را انجام می‌داده و رابط با بانک سامان بوده است و طی یک مرحله آقای س. خ. اعلام داشته که بانک‌ها نباید بدانند که این دو شرکت الیت و فولاد اسپادانا با هم هستند. وی مدعی است کلیه مدارک مورد نظر در ارتباط با تسهیلات شرکت‌های الیت و اسپادانا که از بانک‌ها دریافت می کرده مهر و موم بوده و وی اجازه‌ باز کردن آن‌ها را نداشته و همچنان سربسته به اهواز یا تهران ارسال می کرده است».