به گزارش افکارنیوز،

محمدابراهیم محمدی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در مراسم آغاز به کار جشنواره سراسری ایران نوشت اظهار کرد: در وزارت آموزش و پرورش  می‌توانیم از لوازم‌التحریر اسلامی ـ ایرانی حمایت کنیم.

اخبار اجتماعی-وی با بیان اینکه یکی از اقدامات حمایتی از طریق مُهر استاندارد آموزشی است، گفت: دفتر استاندارد آموزشی در اداره‌کل انتشارت و فناوری آموزشی وجود دارد که کیفیت و محتوا را بررسی کرده و در صورت تأیید، مُهر استاندارد می‌زند.

محمدی افزود: وقتی محصولی مُهر استاندارد آموزشی داشته باشد، می‌تواند وارد مدرسه شود و همچنین ما می‌توانیم این محصولات را در مجلات رشد هم وارد کنیم.