به گزارش افکارنیوز به نقل از ایلنا، "محمدمهدی آخوندی" گفت: با استفاده از متخصصان در سراسر کشور اطلاعات مفیدی را به دست آوردهایم که دستگاههای اجرایی و بخش سلامت کشور میتوانند از آن استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت شیوع ناباروری در کل دنیا ۱۲ تا ۱۵ درصد گزارش شده است که این آمار در کشوری مانند انگلیس ۷ درصد و در کشورهای آفریقایی ۳۰ درصد گزارش شده است و اینکه ایران در کجای این آمار قرار دارد چالشی بود که ما همواره با آن مواجه بودیم.

آخوندی با بیان اینکه ناباروری در بین روستاییان بیشتر از شهرنشینان است، گفت: میزان ناباروری در کشور طی آمار رسمی برای نخستین بار در کشور ۲۰.۲درصد است که متاسفانه این آمار از میانگین سازمان جهانی بهداشت بالا‌تر است که در مناطق شهری میزان ناباروری ۹.۱۹ و در مناطق روستایی ۲۲ درصد است.

آخوندی میانگین سن ازدواج زنان را در کشور ۱. ۲۰ سال و میانگین سن ازدواج مردان ایرانی را ۴. ۲۵ سال عنوان کرد و افزود: میانگین سن اولین بارداری در زنان ایرانی چیزی حدود ۲۱ سال است.