به گزارش افکارنیوز،

سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با اشاره به محدودیت های کرونایی در سطح شهر تهران، اظهار کرد: معتقدم  که لغو طرح ترافیک تاثیری ندارد، بلکه مشکل را اضافه و آلودگی هوا را تشدید می‌کند؛ تمدید لغو طرح ترافیک این پیام را به جامعه می‌رساند که وضعیت ما در حالت عادی نیست و باید به همان محدوده جان و نان اکتفا کنیم.

اخبار اجتماعیعضو شورای شهر تهران ادامه داد: نزدیک به یک و نیم میلیون نفر با مترو و اتوبوس سفر می‌کنند؛ امکانش نیست که این تعداد افراد با اتومبیل  های خود به سطح شهر بیایند. آلودگی هوا هر چقدر تشدید شود ویروس کرونا فرصت بیشتری برای منتقل شدن پیدا می‌کند.

میر لوحی با تاکید بر اینکه باید در همان محدوده جان و نان حرکت کرد، یادآور شد: از مردم خواهش می‌کنم بیشتر از  این  محدوده حرکت نکنند؛ پاساز گردی،شهر گردی و ... را بازی تلقی نکنیم تا از این پیک دوم شیوع عبور کنیم؛ کشور‌های دیگر که امکانات  بیشتری از ما  دارند،در حال حاضر  به گرفتاری  دچار شده اند؛ کشور ما که مشکلات بیشتری از کشورهای دیگر دارد،نباید دچار غفلت شود و بایستی  به محدوده جان و نان اکتفا کرد.