به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل حسنی در پاسخ به پرسش مهر درباره اقدامات شورای گسترش وزارت علوم در خصوص ساماندهی وضعیت شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: قصدمان این است که در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی نشست جامعی در اردیبهشت ماه جاری داشته باشیم تا بتوان در خصوص رشتهها، شهریهها و واحدهای علوم تحقیقات که دارای مجوز نیستند، ساماندهی صورت گیرد.

وی همچنین درباره ساماندهی شهریه های سایر دانشگاهها اظهار داشت: شهریه‌های دانشگاه‌های غیردولتی غیرانتفاعی، فنی حرفه ای و پیام نور به جز دانشگاه آزاد اسلامی بعد از یک دوره دو سه ساله ساماندهی شده اند.

مدیر کل گسترش وزارت علوم ادامه داد: شهریه های ثابت در سال گذشته ۵۰ هزار تومان و شهریه های متغیر نیز ۱۵ هزار تومان اضافه شد که این رشد نسبتاً مناسب است.

حسنی همچنین اعلام کرد که شورای گسترش وزارت علوم هم اکنون در حال بررسی یکسان بودن نرخ شهریه‌ها میان موسسات یا دانشگاه‌های آموزش عالی است.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، به هر حال با توجه به رتبه بندی و امکانات متفاوتی که دانشگاه‌ها دارند این سوال پیش می آید که شهریه ها باید تغییر کنند یا نه. با این وجود، هر دانشجو برای ثبت نام در دانشگاه از نظر شهریه با هیچ مشکل خاصی مواجه نیست.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال در حال تشکیل کمیته هایی برای ساماندهی شهریه دانشگاهها هستیم و این به معنای افزایش شهریه نیست ممکن است در ساماندهی شهریه کاهش یابد.