به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، مشترکین تلفن همراه درصورت معیوب شدن سیم کارت و عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پیغام Insert Simcard یا Card rejected، میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، تعویض سیم کارت را تقاضا كرده و سیمکارت جدید دریافت كنند.

شرایط دریافت خدمت و مدارک مورد نیاز تعویض سیم کارت «حضور مالک تلفن همراه یا وکیل قانونی او، تکمیل و امضای فرم درخواست، ارائه اصل و تصویر کارت ملی، ارائه اصل وکالتنامه و تصویر آن در صورت مراجعه وکیل قانونی و ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر شرایط دریافت خدمت و مدارک مورد نیاز» است.

مشترکین تلفن همراه که سیم کارت آنها قدیمی است می توانند جهت انجام تعویض سیم‌کارت بدون هزینه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی و یا مراکز تلفن ثابت(در تهران) و ادارات مشترکین(سایراستانها) مراجعه کنند.

در صورتی که مشترک شماره PIN خود را اشتباه وارد کند، پس از سه بار تکرار، سیم کارت قفل شده و برای فعالسازی مجدد به وارد کردن کد هشت رقمی PUK UnblockingKey) Personal) است. در صورتی که کد PUK سه مرتبه به اشتباه وارد شود سیم کارت سوخته و غیر قابل استفاده خواهد شد. مشترکین تلفن همراه می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده و درصورت عدم منع قانونی نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند.

مراجعه همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده، اصل و تصویر کارت ملی دارای انتقال دهنده، اصل و تصویر کارت ملی دارای انتقال گیرنده، سیم کارت فعال، پرداخت صورتحساب میاندوره(تایید وصولی صورتحساب میاندوره توسط دفتر خدمات ارتباطی الزامی است)، ارائه کد پستی ۱۰رقمی خریدار، تنظیم سند نقل و انتقال و درج امضاء و اثر انگشت به عنوان شرایط دریافت خدمت و مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سیم‌کارت دائمی همراه اول است.

درصورتی که انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به سن قانونی نرسیده اما از جانب دادگاه دارای حکم رشد باشند، ارائه حکم رشد نیز همراه با مدارک مورد نیازجهت نقل و انتقال الزامی است.