به گزارش افکارنیوز به نقل از جام نیوز، این اجازه در حالی به همجنسگرایان داده شد که از سوی رهبران دینی یهودی، سالیان دراز با خاخام شدن این همجنسگرایان مخالفت می شد.

این مدرسه علوم دینی یهودی که به جنبش های یهودیان محافظه کار در اسرائیل وابسته است، اعلام نمود که از پاییز امسال ثبت نام دانش آموزان همجنس‌گرای زن و مرد را آغاز خواهد کرد.

رئیس این مدرسه مدعی شد که این مدرسه هم به قوانین یهودیت پایبند است و هم ارزش های پلورالیستی را مورد توجه قرار می دهد.

وی افزود که این نوع نگاه، به شاخه های متنوع و مختلف دین یهودیت اشاره دارد.

گفتنی است که انتصاب خاخام های یهودی زن و دیگر تصمیمات جنبش های یهودی محافظه کار، از طرف یهودیان ارتدوکس تندرو مورد مخالفت واقع شده است.