به گزارش سرویس اجتماعی افکارنیوز ،فیس بوک و دانشگاه کارنجی ملون می خواهند برای توسعهء علوم اجتماعی با هم همکاری کنند. محققان این دانشگاه قصد دارند مطالعه ای را بر روی استفاده کنندگان از اینترنت انجام دهند.

همانور که می دانید استفاده از تکنولوژی همواره باعثایجاد تغییراتی در رفتار انسانها می شود. این فرضیه محرک اصلی تحقیقی به رهبری کامران مارلو، جامعه شناس از دانشگاه ماساچوست، در دانشگاه کارنجی ملون شده است. این گروه تحقیقاتی می خواهند برروی ده ها بیلیون تصمیمی که توسط ۸۴۵ میلیون کاربر فیس بوک اتخاذ می شود تحقیق کنند.

کارکرد این گروه مانند تلسکوپ بزرگی است که قصد دارد حرکات نه چندان روشن کرهء زمین را مشاهده کند. آنها می خواهند بفهمند تصمیمات کوچک هر کاربر در فضای مجازی ممکن است چه تأثیرات بزرگ در جهان مجازی و حتی واقعی داشته باشد. این گروه سعی دارند که در طول ۱۰ سال سیر تکاملی حرکت شبکه های اجتماعی و استفاده کنندگان اینترنت را نشان دهند.

در مورد این موضوع در گذشته تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است و مثلا مشخص شده است که استفاده از شبکه های اینترنتی باعث کمرنگ شدن روابط در دنیای واقعی می شود. هرچند با توجه به تحقیقی که توسط یک مؤسسهء اینترنتی در آمریکا صورت گرفته است استفاده کنندگان از فیس بوک گفته اند که ۹۳ درصد اشخاصی که در فیس بوک با آنها رابطه دارند در دنیای واقعی نیز با آنها دوست هستند.