به گزارش افکارنیوز،

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۲۵۸ هزار و ۲۵۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۲۳ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۱۶ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن کاهشی بوده است.

اخبار اجتماعیفوتی‌های ناشی از کرونا با رشد شش هزار و ۶۲ نفری در یک روز به تعداد ۸۰۳ هزار و ۲۰۱ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش نیز کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۵ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۲۵۴ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به علاوه ایران به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا: پنج میلیون و ۷۹۶ هزار و ۷۲۷ نفر (۵۰ هزار و ۴۵۵ نفر)

۲. برزیل سه میلیون و ۵۳۶ هزار و ۴۸۸ نفر (۳۱ هزار و ۳۹۱ نفر)

۳. هند دو میلیون و ۹۷۵ هزار و ۷۰۱ نفر (۶۹ هزار و ۳۹ نفر)

۴. روسیه ۹۴۶ هزار و ۹۷۶ نفر (چهار هزار و ۸۷۰ نفر)

۵. آفریقای جنوبی ۶۰۳ هزار و ۳۳۸ نفر (سه هزار و ۳۹۸ نفر)

۶. پرو ۵۷۶ هزار و ۶۷ نفر (۹ هزار و هشت نفر)

۷. مکزیک ۵۴۹ هزار و ۷۳۴ نفر (پنج هزار و ۹۲۸ نفر)

۸. کلمبیا ۵۲۲ هزار و ۱۳۸ نفر (هشت هزار و ۴۱۹ نفر)

۹. اسپانیا ۴۰۷ هزار و ۸۷۹ نفر (سه هزار و ۶۵۰ نفر)

۱۰. شیلی ۳۹۳ هزار و ۷۶۹ نفر (یک هزار و ۹۲۰

نفر ).۱۱ ایران ۳۵۴ هزار و ۷۶۴ نفر (دو هزار و ۲۰۶ نفر)

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۱۷۹ هزار و ۲۰۰ نفر (یک هزار و ۱۷۰ نفر)

۲. برزیل ۱۱۳ هزار و ۴۵۴ نفر (یک هزار و ۳۱ نفر)

۳. مکزیک ۵۹ هزار و ۶۱۰ نفر (۵۰۴ نفر)

۴. هند ۵۵ هزار و ۹۲۸ نفر (۹۵۳ نفر)

۵. بریتانیا ۴۱ هزار و ۴۰۵ نفر (دو نفر)

۶. ایتالیا ۳۵ هزار و ۴۲۷ نفر (۹ نفر)

۷. فرانسه ۳۰ هزار و ۵۰۳ نفر (۲۳ نفر)

۸. اسپانیا ۲۸ هزار و ۸۳۸ نفر (۲۵ نفر)

۹. پرو ۲۳ هزار و ۲۴۵ نفر (۲۱۱ نفر)

۱۰. ایران ۲۰ هزار و ۳۷۶ نفر (۱۱۲ نفر)