به گزارش افکارنیوز،

 دسترسی به آموزش باکیفیت و افزایش پوشش تحصیلی برای تمام افراد لازم‌التعلیم جامعه به‌ویژه کودکان لازم التعلیم گروه سنی 11-6 ساله دوره ابتدایی با تأکید بر دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، یکی از سیاست‌ها و راهبردهای اصلی و اساسی وزارت آموزش‌ و پرورش است.

اخبار اجتماعیدر این راستا بهره‌گیری از راهبرد استفاده از ظرفیت و امکانات سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها جهت تحقق این هدف مهم و اساسی بسیار حیاتی و حائز اهمیت است؛ بر این اساس و جهت تسریع و تسهیل در تحقق هدف فوق، تفاهم‌نامه چارچوب همکاری‌های مشترک (جدول تقسیم وظایف) سازمان‌ها و دستگاه‌ها در برنامه شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل گروه سنی 11-6 ساله دوره ابتدایی از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین ‌شده و پس از برگزاری جلسات مختلف در سطح ملی، به تأیید و امضای نهایی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط (شرکای برنامه) رسیده است که به پیوست با لحاظ جدول زمانی ذیل، جهت اجرا ابلاغ می‌‌شود: