به گزارش افکارنیوز،

 زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عملکرد کمیسیون خدمات شهری گفت: در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران در ۳ سال کمیسیون ۲۲۱ جلسه واقعی و فعال و پویا داشته است.

اخبار اجتماعیوی ادامه داد: از این تعداد جلسات ۲۷ جلسه مشترک با سایر کمیسیون ها بوده است و اعضا می دانند که ناهید خداکرمی و آرش میلانی به عنوان روسای دو کمیته فعالیت داشته اند.

نوری افزود: در این مدت با سازمان ها ‌و افراد زیادی جلسه داشتیم و ۱۳۰۰ نفر به جلسات کمیسیون دعوت شدند و با ۴۵ سازمان و نهاد جلسه داشتیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مهمترین موضوعات بررسی شده در این کمیسیون تصویب طرح جامع پسماند بوده است که با پیگیری های کمیسیون طرح آماده شده است.

وی گفت: بحث پیگیری ثبت میراث طبیعی در تهران بود. میراث طبیعی عموما فراموش شده است اما ما در تهران با ثبت توچال به این مهم نائل شدیم.

نوری ادامه داد: بحث HSE و ساختار ایمنی موضوع مهمی بود که باید توجه به آن تداوم پیدا کند و شهر آری نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

وی تصریح کرد: بررسی لایحه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و همچنین اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران هم دو موضوع مهم در کمیسیون سلامت و خدمات شهری بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران به موضوع خیابان ولیعصر و ارزشمندی آن اشاره کرد و گفت: این خیابان ۱۸ کیلومتری حدود ۱۸ هزار درخت داشته است اما امروز این عدد به ۱۶ هزار عدد رسیده است.

نوری افرود: خیابان ولیعصر یک خیابان دارای ارزش بالای معنوی محسوب می شود و باید به عنوان میراث معنوی و طبیعی به ثبت ملی برسد و ما این موضوع را حتما پیگیری خواهیم کرد.

وی به موضوع تفاهم با شرکت آبفا اشاره کرد و گفت: موضوع تفاهم با آبفا برای رسیدن به یک مدل اقتصادی مناسب برای استفاده از پساب و آب یک موضوع مهم برای شهر تهران محسوب می شود.