افکار نیوز- هرگونه آموزش در هر سنی باید از راه منطق و محبت باشد نه خشونت و رنج و بدانید که فرزندان شما بزرگسال نیستند، مطابق با ذهن و سن آنها توانایی را بخواهید.

امام صادق(علیه السّلام) می فرمایند: پایه آموزش از سنین کودکی است نه فقط در سن مدرسه، همیشه باید کودک را تشنه یادگری کرد و شوق یادگیری را در او افزایش دهید.

در ۳ سالگی کلمه توحید(لااله الا الله) را بیاموزند و در ۴ سالگی محمد رسول الله(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و در ۵ سالگی دست چپ و راست و قبله بیاموزند بعد بگوییم سجده انجام دهند و در ۶ سالگی نماز و رکوع و سجود را بیاموزند و در ۷ سالگی شستن دست و صورت و دستورات نماز را یاد دهیم.

منبع: هزار کلید تربیت، ص ۹۴.