به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، یوسف نقیایی اظهار کرد: کرفس جزو گروه سبزیجات طبقه بندی میشود و عمدتا از ساقه و برگ آن استفاده میشود. ساقه کرفس مقدار قابل توجهی فیبر دارد که میتواند به کاهش کلسترول و چربیها کمک کند.
وی ادامه داد: «کرفس ویتامین C قابل توجهی ندارد اما در صورت مصرف مداوم می‌تواند قسمتی از این ویتامین را به صورت روزانه تامین نماید.»
وی تصریح کرد: برخی از مواد موجود در کرفس عبارتند از پالید که یک ماده کاهش دهنده کلسترول بد خون است و در کاهش LDL خون نقش موثری دارد. ماده کدمارین به عنوان یک ماده ضد سرطان بخاطر نقش پیشگیری کننده رادیکالهای آزاد عمل میکند. همچنین ماده سالید که به کاهش فشار خون و افزایش نظیر شریانها کمک قابل توجهی میکند.