به گزارش افکارنیوز،

شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز شورا و در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی رابط شورایاری های منطقه 18 گفت: اولا تشکر می کنم از ارائه گزارش توسط شورایار منطقه 18.

اخبار اجتماعیوی افزود: اینکه در منطقه 18 جلسات آموزشی TOD برای کارشناسان منطقه برگزار شده است امر مهمی است و نتیجه آن باعث شده امروز 20 کارشناس در این منطقه داشته باشیم.و

شهربانو امانی گفت: منطقه 18 از حیث سرانه مربوط به حمل و نقل عمومی ضعف داشته و تنها 6 درصد از حمل و نقل انجام گرفته در منطقه 18 توسط حمل و نقل عمومی رخ می دهد.

این عضو شورای سالامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در این منطقه فقط دو ایستگاه مترو داریم و برای آنکه سرانه این منطقه بهبود یابد باید خط 8 و خط یازده مترو ساخته شود که ایبن موضوع در بازدید های انجام گرفته مشهود است.

وی افزود: پیشنهاد من این است که شهرداران مناطق ساخت هر سال یک خیابان کامل را جدی بگیرند زیرا در سال 99 برا یاین موضوع 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

شهربانو امانی تصریح کرد: یکی از زیرساخت های توسعه هر شهری به میزان توسعه یافتگی حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل عمومی مربوط می شود.