به گزارش افکارنیوز،

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در خصوص فرم‌های تسویه حساب حقوق و مزایای کارگران که کارفرمایان به صورت سفید امضا آن‌ها را اخذ می‌کنند، اظهار کرد: به دلیل مشاوره‌های اشتباه کارفرمایان تصور می‌کنند که وجود این سند سفید امضا بدین معنی است که کارگر به صورت قانونی به کارفرما این اختیار را داده است که در آینده هر آنچه را که بخواهد می‌تواند در این سند وارد کند و هیچ‌گونه مجازاتی هم ندارد.

اخبار اجتماعیاو با بیان اینکه مدیران و کارفرمایان باید به این موضوع آگاهی داشته باشند که چنین مشاوره و تصوری در خصوص اسناد سفید امضا در حوزه روابط کار کاملا اشتباه است، گفت: در زمان اختلاف بین کارگر و کارفرما، چنانچه کارگر ادعای سفید امضا بودن سند مربوطه را داشته باشد می‌تواند درخواست کارشناسی خط کند.

حاجی‌زاده گفت: در مرحله کارشناسی این موضوع به راحتی قابل تشخیص است و در نهایت سند مربوطه فاقد اعتبار خواهد بود و کارفرما به مجازات کیفری (حبس) محکوم خواهد شد.