به گزارش افکارنیوز،
برخی از کارگران مشمول قانون کار در زمان اشتغال خود جهت بازخرید مرخصی‌های استفاده نشده از کارفرمای خود در مراجع حل اختلاف وزارت کار شکایت می‌کنند و پس از مدت‌ها پیگیری و رسیدگی شکایت آن‌ها مردود اعلام می‌شود.

اخبار اجتماعیمستند به ماده ۷۲ قانون کار بازخرید ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده تنها در موارد فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه پیش بینی شده است، به همین دلیل در حین اشتغال دادخواست مطالبه مبلغ مرخصی وجاهت قانونی ندارد و کارگران در این خصوص نمی‌توانند اقدام کنند.