به گزارش افکارنیوز،

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در ۱۶ رشته‌ امتحانی صبح امروز جمعه ۱۴ شهریور آغاز شد.

اخبار اجتماعی- پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته در ۱۶ رشته‌ امتحانی با آزمون در ۴۷ کدرشته امتحانی دیگر صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل کل مقطع کاردانی) صورت می‌ گیرد.

در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۹ از ۴۶ هزار و ۶۹۷ نفر داوطلب، تعداد ۴۰ هزار و ۴۱۱ نفر در رشته های با آزمون و تعداد ۶ هزار و ۲۸۶ نفر در رشته های بدون آزمون ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد ۲۲ هزار و ۲۱۵ نفر زن و ۲۴ هزار و ۴۸۲ نفر مرد هستند. 

ظرفیت پذیرش در کاردانی به کارشناسی سال ۹۹ تعداد ۲۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر است که از این ظرفیت تعداد ۱۵۷ هزار و ۷۰۵ به رشته های با آزمون اختصاص دارد و تعداد ۶۹ هزار و ۹۹۵ نفر به رشته بدون آزمون اختصاص دارد.

*آزمون کاردانی نظام جدید دوره های فنی و حرفه‌ای جمعه هم برگزار شد

همچنین آزمون مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هم در ۹ رشته امتحانی صبح امروز آغاز شد.

پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در ۹ رشته با آزمون و در ۱۶ رشته صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل کل مقطع دیپلم) صورت می‌گیرد و نیازی به شرکت در آزمون نیست.

در رشته های با آزمون مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی امسال هم ۹۱ هزار و ۸۷ نفر ثبت نام کرده ‌اند که از این تعداد ۴۰ هزار و ۲۷ نفر زن و ۵۱ هزار و ۶۰ نفر مرد هستند.

ظرفیت پذیرش در کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای سال ۹۹ تعداد ۲۵۳ هزار و ۴۸۵ نفر است که از این ظرفیت تعداد ۱۵۱ هزار و ۸۲۹ به رشته‌ های با آزمون اختصاص دارد و تعداد ۱۰۱ هزار و ۶۵۶ نفر به رشته های بدون آزمون اختصاص دارد.