به گزارش افکار نیوز به نقل از شبكه های لرزه نگاری وابسته به مركز لرزه نگاری كشوری موسسه ژئو فیزیك دانشگاه تهران؛ این زمین لرزه ها در ساعت ۵ و ۰ دقیقه و ۳ ثانیه رخ داده است.

مرکز لرزه نگاری کشوری مختصات این زمین لرزه را ۳۶ / ۲۸ عرض شمالی و ۳۶ / ۵۲ طول شرقی اعلام کرد.

تاكنون از خسارات و تلفات احتمالی گزارشی به دست نیامده است .