به گزارش افکارنیوز،

دانشگاه شهید رجایی برای نخستین بار در نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز قرار گرفت و در آخرین رتبه بندی جهانی تایمز حایز رتبه +۱۰۰۱ شده است.

اخبار اجتماعی- نکته قابل ذکر درباره رتبه‌بندی ۲۰۲۱ تایمز (اعلام شده در سال ۲۰۲۰)، رقابت بسیار بالای دانشگاه‌های ایرانی است طوری که ۴۷ دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌بندی تایمز در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۵۰۰ دانشگاه از سراسر جهان حایز رتبه شدند.

نظام رتبه‌بندی تایمز هر ساله رتبه‌بندی جامعی از بررسی اطلاعات بیش از ۲۶۰۰ دانشگاه از ۹۳ کشور جهان ارائه می‌دهد. موسسه تایمز در انگلستان به مدت ۸ سال است که اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌کند. در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، این موسسه جهت تأمین داده های پژوهشی با نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی QS همکاری داشته است که ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان را با ۶ شاخص ارزیابی می‌کرده است.

از سال ۲۰۱۰ موسسه تایمز همکاری خود را با موسسه  Quacquarelli Symonds پایان می دهد و موافقتنامه جدیدی با تامسون روتیرز (موسسه اطلاعات علمی ISI) امضا می‌کند تا روش جدید خود را عملیاتی کند. همچنین در تعداد (۱۳ شاخص) و ماهیت شاخص‌ها نیز بازنگری نموده است. این موسسه علاوه بر وب سایت خود، دارای مجله ای است که اخبار، تحلیل های کارشناسی و گفت‌وگوها و … را نیز در حوزه آموزش عالی در بردارد.

این مجله در دو قالب مخصوص انگلستان و نیز قالب جهانی منتشر می شود. سردبیر این مجله، Phil Baty است و مهمترین معیارهای این نظام رتبه‌بندی، آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی است، هر کدام از این معیارها دارای شاخص‌هایی هستند.

جدول ۱، شاخص‌های نظام رتبه‌بندی تایمز

رتبه‌های دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۱

نظام رتبه‌بندی تایمز هر ساله رتبه‌بندی جامعی از بررسی اطلاعات بیش از ۱۵۰۰ دانشگاه از ۹۳ کشور جهان ارائه می‌دهد. مهمترین معیارهای این نظام رتبه‌بندی، آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی است، هر کدام از این معیارها دارای شاخص‌هایی هستند.

در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه‌های ایرانی مشارکت بالایی داشتند، در این رتبه‌بندی، ۴۷ دانشگاه ایرانی با رتبه‌های قابل قبول دیده می‌شوند.

جدول ۲، دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی تایمز، ۲۰۲۱ (اعلام شده در سال ۲۰۲۰)

جدول ۲، دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی تایمز، ۲۰۲۰ (اعلام شده در سال ۲۰۱۹)

جدول ۳، دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی تایمز، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (اعلام شده در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸)

جدول ۴: رتبه‌های دانشگاه شهید رجائی در شاخص های مختلف در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱

جدول ۵: امتیازهای دانشگاه شهید رجائی در سال ۲۰۲۰