به گزارش افكارنويز، فارس به نقل از سلبرتی کافه نوشت: وی بر روی نمای بیرونی ساختمان سبز این دانشگاه که به دانشکده زمین و نجوم MIT اختصاص یافته یک بازی ویدیویی را اجرا کرد و به نمایش گذاشت. این هکر ابتدا نام بازی یاد شده را بر روی ساختمان انداخت و سپس مراحل مختلف آن را همراه با دوستانش اجرا کرد.

در این بازی که تتریس نام دارد، فرد با اشکال مختلف هندسی را که هر یک از چند بلوک تشکیل شده اند به گونه ای جابجا کند که همگی بدون جای خالی در کنار هم جفت شوند و با هر بار جفت شدن یک ردیف یک خط خالی شده و فضا برای قرار گرفتن اشکال هندسی بعدی خالی می شود. هکرها با دستکاری رایانه ها و سیستم برق این ساختمان کاری کردند که پنجره هر واحد ساختمانی به یکی از بلوک های بازی تتریس تبدیل شود.

البته این کار از دهه ۹۰ در دانشگاه های مختلف دنیا انجام شده و اولین بار در سال ۱۹۹۵ یک دانشجوی هلندی در دانشگاه Delft این کار را انجام داده بود. هکرها این بار از یک دسته کنترل بازی ویدیویی با امکان ارسال و دریافت فرکانس های رادیویی و همین طور یک رایانه مجهز به سیستم عامل لینوکس استفاده کردند. به گزارش فارس به نقل از سلبرتی کافه، وی بر روی نمای بیرونی ساختمان سبز این دانشگاه که به دانشکده زمین و نجوم MIT اختصاص یافته یک بازی ویدیویی را اجرا کرد و به نمایش گذاشت. این هکر ابتدا نام بازی یاد شده را بر روی ساختمان انداخت و سپس مراحل مختلف آن را همراه با دوستانش اجرا کرد.

در این بازی که تتریس نام دارد، فرد با اشکال مختلف هندسی را که هر یک از چند بلوک تشکیل شده اند به گونه ای جابجا کند که همگی بدون جای خالی در کنار هم جفت شوند و با هر بار جفت شدن یک ردیف یک خط خالی شده و فضا برای قرار گرفتن اشکال هندسی بعدی خالی می شود. هکرها با دستکاری رایانه ها و سیستم برق این ساختمان کاری کردند که پنجره هر واحد ساختمانی به یکی از بلوک های بازی تتریس تبدیل شود.

البته این کار از دهه ۹۰ در دانشگاه های مختلف دنیا انجام شده و اولین بار در سال ۱۹۹۵ یک دانشجوی هلندی در دانشگاه Delft این کار را انجام داده بود. هکرها این بار از یک دسته کنترل بازی ویدیویی با امکان ارسال و دریافت فرکانس های رادیویی و همین طور یک رایانه مجهز به سیستم عامل لینوکس استفاده کردند.