به گزارش افکارنیوز،

عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به افزایش حقوق کارکنان شهرداری‌ها، اظهار کرد: آن‌هایی که مشمول قانون کار بودند ۲۸ درصد افزایش حقوق داشتند و آن دسته از افرادی که مشمول قانون اداری سازمان اداری و استخدامی کشور بودند، به حقوقشان یک رقمی اضافه شد و همه را اعمال کردیم.

اخبار اجتماعیمعاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران افزود: بودجه شهرداری تهران در حقوق از ۸۵۰ میلیارد به ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است، در هر صورت ما موظفیم مقررات قانونی را اجرا کنیم و تاکنون هم عمل کردیم.