به گزارش افکارنیوز،

40 سال پیش در چنین روزی بزرگترین خودکشی دسته جمعی تاریخ به وقوع پیوست.

اخبار اجتماعی- جیم جونز رهبر یک فرقه مذهبی است که با افکار پوچ و عقب افتاده خود جان مردم را به بازی گرفت.جیمز جونز مردی از ایالت ایندیانا با دادن وعده برابری «سیاه» و «سفید» عده ای از مردم را به دنبال خود کشید.