به گزارش افکارنیوز،
کارمندمعلول با درجه شدید و خیلی شدید مشمول ۱۰ ساعت تقلیل ساعت کار هفتگی می‌شود.
 
اخبار اجتماعیبانوان دارای فرزند یا همسر معلول در منزل با درجه شدید یا خیلی شدید مشمول خدمت نیمه وقت با حقوق کامل می‌گردند. کارمند مرد دارای همسر معلول با درجه شدید و خیلی شدید در منزل مشمول یک چهارم کسر ساعت کار هفتگی با حقوق کامل می‌شود.
 
همچنین کارمند مرد دارای فرزند معلول با درجه شدید و خیلی شدید در منزل و بدون مادر مشمول یک چهارم کسر ساعت کار هفتگی با حقوق کامل می‌شود.

برای بهره مندی از معافیت های ساعت کار، مشمولین باید مدارکی از جمله کارت شناسایی بهزیستی، نامه بهزیستی با درج نوع و درجه معلولیت، مدرک فاقد همسر بودن کارمند مرد دارای فرزند معلول و شناسنامه فرزند معلول را ارائه دهند.