به گزارش افکارنیوز،

حکم محکومیت اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست  سابق قوه قضاییه که به جرم  تشکیل شبکه ارتشاء  و پولشویی دستگیر شده بود و همدستانش امروز صادر شد.

اخبار اجتماعی- اکبر طبری با تشکیل شبکه ارتشا و پول شویی اموال زیادی را به جیب زده بود که به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد اما علاوه بر وی همدستانش هم محکوم شدند.

رسول دانیال زاده به جرم تشکیل شبکه ارتشا، و به دلیل آنکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، با لحاظ تخفیف به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

رسول دانیال زاده فرزند  حسینعلی به جرم مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال محکوم شد.