به گزارش افکارنیوز،

حکم محکومیت اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست  سابق قوه قضاییه که به جرم  تشکیل شبکه ارتشاء  و پولشویی دستگیر شده بود و همدستانش امروز صادر شد.

اخبار اجتماعی-اکبر طبری با تشکیل شبکه ارتشا و پول شویی اموال زیادی را به جیب زده بود که به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد اما علاوه بر وی همدستانش هم محکوم شدند.

حمیدرضا علیزاده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد و سایر متهمان هم محکومیت‌هایی دارند.

 حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت  بوده است و مبلغ  ۳۰ میلیارد تومان رشوه اخذ کرده است.