به گزارش افکارنیوز،

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، حذف برخی تصاویر در کتب درسی دانش‌آموزان از حدف تصویر کتاب قرآن در درس فارسی اول دبستان و حذف دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، خبر ساز شد. 

اخبار اجتماعیامروز حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با خبرنگاران نشستی برگزار کرد تا به سؤالات آنها درباره کتاب درسی از تولید تا توزیع، پاسخ دهد.