به گزارش افکارنیوز،
انجام یک بررسی جدید در انگلستان نشان می دهد ریه ها به شکلی جادویی و شگفت آور می تواند سلول های آسیب دیده ناشی از مصرف سیگار را التیام بخشد. در این بررسی،‌محققان  سلول های ریه کودکان و بزرگسالانی که هرگز سیگار نکشیده اند و همچنین افراد سیگاری را مورد آزمایش قرار دادند تا جهش ژنتیکیDNA را پیدا کنند. همانطور که انتظار می رفت ، آنها هزاران جهش در سلول های افراد سیگاری و افرادی که قبلا سیگاری بوده و ترک کرده اند، یافتند از جمله جهش هایی که منجر به سرطان می شود. با این حال، آنها شاهد تفاوت شگفت انگیزی در نمونه سلول های افراد سابقا سیگاری بودند. 
اخبار اجتماعی- حتی افرادی که مدتها قبل از ترک سیگار ، حجم زیادی از دخانیات را مصرف می کردند دارای سلول های تقریبا طبیعی بودند. این نشان می دهد که سلول ها از زمانی که فرک اقدام به ترک سیگار می کند، شروع به بهبود و بازیابی می کنند. این سلول های طبیعی در افراد سیگاری یافت نمی شود. 
گرچه دامنه این تحقیق چندان گسترده نیست اما نتیجه دلگرم کننده ای دارد،؛ اینکه اگر افراد سیگاری دست به ترک این عادت خود بزنند می توانند امکان ابتلای خود به سرطان را کاهش داده و با جلوگیری از آسیب بیشتر به ریه های خود، با گذشت زمان سلول های سالم را جایگزین سلول های معیوب نمایند. این تحقیق نشان می دهد هیچ زمانی برای جبران آسیب های ناشی از مصرف سیگار، دیر نیست و هر چقدر زودتر دخانیات را ترک کنیم می توانیم پیشگیری بهتری از ابتلا به برخی بیماری ها از جمله سرطان داشته باشیم. 
قطع سیگار کشیدن می تواند به شما کمک کند استرس کمتری داشته باشید، راحت تر نفس بکشید ، پوست بهتر و دندان های زیباتر و سفیدتری داشته باشید. پرواضح است که هر چه از مزایای ترک سیگار صحبت کنیم، باز هم کم است. در بیشتر رسانه های انگلیسی ، برای توصیف ویژگی ترمیم خودبخودی سلول های ریه از اصطلاح «جادو» استفاده شده است. این بدان علت است که دانشمندان هنوز کشف نکرده اند که این ترمیم چگونه روی می دهد. 
مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که ممکن است استفاده از واژه جادو در نتیجه این تحقیق چنین تصوری را برای سیگاری ها ایجاد کند که می توانند با خیال آسوده به مرف دخانیات ادامه داده و نگران آسیب های آن نباشند، آنگاه در یک زمان مصرف خود را قطع کرده و ریه ای پاکیزه داشته باشند. واقعیت این است که گستردگی این تحقیق زیاد نبوده و طیف اندکی از جمعیت را در بر می گیرد به همین دلیل نمی توان با اطمینان نتایج آن را به عموم مردم نسبت داد. 
بررسی میدانی و تجربی این پژوهش نمونه گیری ژنتیکی از تنها ۱۶ نفر بوده که در انها DNA سلول های ریه، پس از ترک شروع به ترمیم خود کرده اند. این تجربه ناچیز را نمی توان برای جمعیت زیادی از مردم صادق دانست. بیشترین تاثیر این پروژه،‌ کمکی است که به دانشمندان برای طراحی درمان های بهتر در آینده می کند. این ۱۶ نفر شامل ۳ کودک، ۴ فردی که هرگز سیگار نکشیده اند، ۶ فردی که سابقا سیگاری بوده و اکنون ترک کرده اند و ۳ فرد سیگاری.
 
سلول های هر فرد به صورت جداگانه رشد داده شده تا تعداد متوسط جهش های DNA در هر کدام، تعداد سلول هایی که به سوی سرطانی شدن جهش یافتند، طول آسیب ها و چگونگی ارتباط آن با آسیب DNA شناسایی شود. محققان دریافتند که سن و سابقه سیگار کشیدن تعداد جهش در سلولهای افراد را افزایش می دهد: سلولهای افراد هر سال به طور متوسط ​​22 جهش پیدا می کند، افراد سابقا سیگاری حدود 2330 جهش بیشتر نسبت به افراد غیر سیگاری داشته و  افراد سیگاری فعلی حدود 5300 جهش بیشتر در هر سلول نسبت به افراد غیر سیگاری داشتند. 
 
نهایتا اینکه حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد سلول های ریه افرادی که سیگاری بوده و ترک کرده اند، شبیه به سلول های افرادی بود که هرگز سیگار نکشیده اند. این سلول های طبیعی در ریه افراد سیگاری به ندرت دیده شده است.