به گزارش افکارنیوز،

اشتغال، تأمین مسکن و ارتقای سطح فرهنگی مددجویان از ارکان اساسی در خوداکتایی جامعه تحت پوشش کمیته امداد است.

اخبار اجتماعیدرحال حاضر یک سوم اشتغال در کشور توسط کمیته امداد ایجاد می‌شود. توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت از جمله محور‌های اصلی خدمات رسانی به نیازمندان است و با جدیت دنبال می‌شود. در این راستا کمیته امداد در نظر دارد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان درسال جاری ایجاد کند.

۲۱۹ هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد در منازل استیجاری زندگی می‌کنند و نیاز فوری آن‌ها تأمین ودیعه مسکن است. کمیته امداد، به منظور کمک رسانی و حل مشکل، با دولت، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد‌های حمایتی رایزنی‌هایی انجام داده است.