به گزارش افکارنیوز،

 آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای دوشنبه ۳۱ شهریور مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان  درس
دهم ٨ تا ٨:٣٠ رشته ماشین ابزار
یازدهم ٨:٣٠ تا ٩   شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش
دهم   ٩ تا ٩:٣٠ رشته خیاطی شاخه کاردانش
دهم  ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عربی ١
دهم  ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ تاریخ هنر ایران و جهان

 

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
اول ۴۵ :١٠تا ١١:١٠  علوم تجربی و تفکر
دوم  ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی
سوم ١١:٣۵ تا ١٢ بازی و ریاضی
 چهارم ١٢ تا ١٢:٢۵ فارسی و نگارش
 پنجم ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی
 ششم ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
هفتم ٣٠ :١۴تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی
 هشتم ٠٠: ١۵تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی
 نهم   ٣٠ :١۵تا ١۶

مطالعات اجتماعی

متوسطه دوم

مقطع زمان درس
یازدهم   ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن ٢
دوازدهم  ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣
دهم  ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١
یازدهم ٢٠ تا٢٠:٢۵ ریاضی٢
دوازدهم ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی ٣

دوره آموزش مجازی متوسطه

انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۵ ١۶ تا ١۶:٣٠

شبکه چهار

پایه ساعت درس
دوازدهم  ۷:۳۰ علوم وفنون ادبی ۱
یازدهم  ۸ جغرافیا۳
دهم ۸:۳۰ منطق
دوازدهم ۱۰:۱۵ فارسی۳
یازدهم  ۱۰:۴۵ انسان و محیط زیست
دوازدهم ۱۱:۱۵ فارسی ۳
دوازدهم ۱۱:۴۵ سلامت وبهداشت
یازدهم ۱۲:۱۵ جغرافیای۲
دهم ۱۲:۴۵ فیزیک ۱
دوازدهم ۱۳:۱۵ مدیریت خانواده وسبک زندگی

شبکه معارف

پایه  ساعت درس
دوازدهم ۱۵ اخلاق اسلامی۳
دهم ۱۵:۳۰ عربی زبان قرآن۱
یازدهم ۱۶ اخلاق اسلامی  ۲
دهم ۱۶:۳۰ اخلاق اسلام ۱