افکار

هورامان یا اورامان نام منطقه‌ای تاریخی بابافت پلکانی و آداب و رسوم بسیار خاص است که بخشهایی ازشهرستانهای سروآباد،سنندج وکامیاران استان کردستان شهرستانهای پاوه،جوانرود،نودشه و نوسود استان کرمانشاه را شامل میشود.منطقه هورامان دراستان کردستان دارای یک شهر(اورامان تخت) و ۷۶ روستاست که تاکنون ۱۳روستای این منطقه درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده وپرونده ثبتی ۲۲ روستا نیز درحال پیگیری است.در حال حاضر ارزیاب سازمان یونسکو برای بررسی وضعیت ثبت جهانی اورامانات مشغول به بازدید و ارزیابی روستاهای اورامان است .

کد خبر: 999467