به گزارش افکارنیوز،

عکس زیر مقایسه دو فیلتر تصفیه آب استفاده شده است که همین هفته گرفته شده و توسط یکی از شهروندان برای ما ارسال شده است که در ادامه می بینیم: