به گزارش افکارنیوز،

صبح امروز همزمان با روز زمین پاک 42 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در منطقه گردشگری فندقلو،به پاک سازی این منطقه زیبا پرداختند.

اردوی یکروزه زمین پاک که به همت کانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد، در مجموع 15 کیسه زباله جمع آوری شد.

پاکسازی جنگل فندقلو توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پاکسازی جنگل فندقلو توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پاکسازی جنگل فندقلو توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل