به گزارش افکارنیوز،

فرهاد پورفرضی اظهار کرد: ما آب شرب را از جنبه‌های مختلف مورد نمونه‌برداری و آزمایش قرار دادیم به طوری که از نمونه‌های متعدد کلرسنجی از آب شرب اردبیل ۹۶ درصد سلامت آب را از نظر استاندارد بودن کلرزنی شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: از نظر شیمیایی نیز با نمونه‌برداری بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مورد به این نتیجه رسیدیم که آب شرب اردبیل ۹۷ درصد از نظر شیمیایی سالم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: ما نسبت به خرید و تجهیز آزمایشگاه آب و فاضلاب استان با رقم ۴ میلیارد تومان برای انجام آزمایشات استاندارد آب شرب اردبیل اقدام کرده و در این زمینه فعالیت‌های مثبتی را شاهد بودیم.

پورفرضی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰۱ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در این استان معدوم‌سازی شده و شاهد تعطیلی ۱۴۳ امکنه در استان بودیم.

وی از فعالیت یک شرکت خصوصی در جمع‌آوری و دفع پسماندهای عفونی و بهداشتی خبر داد و بیان کرد: این سامانه که ماه گذشته راه‌اندازی شده پسماندهای عفونی را به شکل مطلوب و مناسب معدوم‌سازی می‌کند.

پورفرضی با بیان اینکه در حوزه بهداشت ۱۱ میلیارد تومان اعتبار صرف تعمیر و تجهیز زیرساخت‌ها و خرید امکانات شده است، اضافه کرد: این امر متعلق به خانه‌های بهداشتی، مراکز بهداشت شهری و آزمایشگاه‌های مورد نظر در این حوزه بوده است.

به گزارش فار س، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی استان در دست اجراست که بخشی از این اعتبارات را صرف خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز می‌کنیم، ادامه داد: امیدواریم نتایج مطلوب و مناسبی را در این زمینه شاهد و ناظر باشیم.