به گزارش افکارنیوز،

روستای ایلانجیق در مجاورت جاده ترانزیتی سراب به نیر واقع شده و وجود منابع آبی مناسب همچون رودخانه دایمی بالخلو و دو دهنه آبگرم معدنی حمام دره سی و ایستی سو و طبیعت بسیار زیبا، چشم انداز خاصی به این روستا بخشیده به طوری که وجود زیر ساخت های اولیه و نزدیکی به منطقه نمونه گردشگری برجلو و قینرجه سرمایه گذاری در این منطقه بسیار مقرون به صرفه بوده و موجبات رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.

 

طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر
 
طبیعت زیبای روستای ایلانجیق نیر به روایت تصویر