به گزارش افکارنیوز،

خانواده ای در روستای نورمحمد کندی علیای اصلاندوز روز گذشته به طور ناگهانی شاهد تغییرات جدی در بدن پسر چهار ساله ای، به نام محـمد رضا قرار گرفتند  و پس از اطمینان کامل از این ماجرا که بدن محـمدرضا توانایی عجیبی در جذب اجسام آهنی را دارد،با ارس تبار تماس برقرار کردند.

علی صباحی پدر محمد رضا گفت:پسرم در حال خوردن غذا بود و با همان شیطتنت های کودکانه اش قاشق را به صورت خود میزد و بعد از چند بار تکرار ، متوجه این موضوع شد که قاشق به صورتش می چسبد.

وی افزود:من و مادرش بعد از دیدن این اتفاق،تعجب کرده و با کنجکاوی قاشق ها را در دیگر اعضای بدن او آزمایش کردیم و شاهد آن بودیم که قاشق ها بدون هیچ حرکت و تکانی ثابت ایستاده اند.

صباحی در ادامه بیان کرد:موضوع ارثی یودن این ماجرا من را بر آن داشت که این عمل را بر روی بدن خود انجام بدهم و من نیز همان چیزی را مشاهده کردم که در بدن محمد رضا شاهدش بودیم و بطور قطع به یقین دانستم بدن من و پسرم به اجسام فلزی تمایل عجیبی نشان می دهد.

به گفته وی اشیا دیگری از جمله اتو هم به بدنش می چسبد و این جذابیت و چسبندگی در شب ها بیشتر است.

اما به گفته نیک نژاد یکی از متخصص بیماری های عضلانی، طب فیزیکی و توانبخشی،ساختار پوستی این دسته از افراد، صیقلی است و چسبندگی بیشتری دارد و نوع بافت چربی پوست، باعث می شود که اشیاء به بدن بچسبد و عوارضی هم ندارد.

وی می گوید:برخی ها به این افراد، مغناطیسی می گویند که این اصطلاح، ناشی از باوری اشتباه است و در واقع هیچ میدان مغناطیسی در اطراف آنان وجود ندارد.

روستای نورمحمدکندی علیا در 8 کیلومتری شرق اصلاندوز استان اردبیل واقع شده است.

تصاویری از محمدرضا و پدرش و همراهی اجسام فلزات بر بدنشان را در ادامه مشاهده می کنید.