به گزارش افکارنیوز،

مرتضی کافی با اشاره به میزان و وضعیت توزیع انواع کود شیمیایی در شهرستان شهرضا، اظهار کرد: بر اساس هماهنگی به عمل آمده از ابتدای  سال زراعی ۹۴-۹۵ تاکنون میزان  ۲۷۶۵ تن انواع کودهای شیمیایی شامل (اوره – سولفات پتاسیم – فسفات آمونیم – سوپر فسفات تریبل – سوپر فسفات ساده ) به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این میزان کود در سطح حدود ۵۰۰۰ هکتار از مزارع گندم و جو و ۳۶۰۰ هکتار از باغات شهرستان مورد استفاده قرارگرفته است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا بیان کرد: از این میزان تخصیص تاکنون کودهای اوره، سولفات پتاسیم و فسفات آمونیم به صورت ۱۰۰ درصد جذب  و بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: کودهای سوپر فسفات تریبل و ساده نیز با توجه به توصیه های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده توأم با کودهای ازته تاکنون ۳۰ درصد از میزان تخصیصی آن جذب و مابین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.   

کافی اظهار کرد: در اثر برودت هوا در روزهای پایانی سال ۹۴ و اوایل فروردین سال ۹۵ و نزول درجه حرارت  تا ۳- درجه سانتیگراد سطحی از باغات شهرستان شامل زردآلو و بادام آلو و گردو دچار خسارت محصول تولیدی شد.

وی افزود: در بازدیدهای انجام شده حدود ۷۰ هکتار باغات بادام و۶۰ هکتار باغات زردآلو به میزان ۸۰ درصد خسارت و۲۵ هکتار باغات آلو وگوجه به میزان  ۶۰ درصد و۱۵۰ هکتار باغات گردو به میزان ۴۰ درصد دچار سرما زدگی شده است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: میزان خسارت ریالی وارده به محصولات باغداران حدود ۷۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی بیان کرد: در اثر بارش تگرگ نیز حدود ۶۰۰ هکتار از سطوح گندم شهرستان به میزان ۳۰ درصد  و۴۰۰ هکتار از سطوح جو به میزان ۳۵ درصد دچار خسارت محصول شده است.

کافی تصریح کرد: میزان خسارت وارده به مزارع جو و گندم حدود ۱۱میلیارد ریال بر آورد شده، خسارت وارده به کشاورزان و باغداران در اثر حوادث غیرمترقبه تاکنون حدود ۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است.