به گزارش افکارنیوز،

مسجد، حسینیه موسی‌بن جعفر(ع) و همراه‌سرای بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا با اختصاص اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیون تومان افتتاح شد.

 

 

     بیمارستان-2          بیمارستان-20 بیمارستان-21 بیمارستان-22 بیمارستان-23 بیمارستان-24 بیمارستان-25  بیمارستان-27 بیمارستان-28 بیمارستان-29 بیمارستان-30 بیمارستان-31